JEOTERMAL KAYNAKLARIN ARAŞTIRILMASI (KUYU AÇILMASI), RUHSAT VERİLMESİ VE İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA İÇİN İZLEDİĞİMİZ YOL

Jeotermal Sondaj Kuyusu Açma Başvuruları:

Jeotermal kuyu açma talebinde bulunacak özel veya tüzel kişiler tarafından,
· Jeotermal kuyu açılmak istenen mevki, kullanılma amacı, yapılması düşünülen tesis kapasitesi ve ısı ihtiyacı ile mülkiyete konu parsel büyüklüğünün belirtildiği Sıcak Su (Kuyu Açılması) Arama Belgesi müracaat formu,
· 6 derecelik 7 haneli koordinatlı Jeotermal Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi (İl Özel İdaresince onaylanacak),
· Hidrojeolojik veya Jeofizik etüt raporu (1/25000 ölçekli harita ekli),
· Adres Bildirimi Taahhütnamesi,
· Kuyu açılacak yere ait mülkiyet belgesi,
· Müracaat sahibi ile parsel sahibi farklı kişiler ise parsel sahibinin taahhütname ve muvafakatnamesi, ile sıcak su arama belgesi almak üzere İdaremize müracaat edilecektir.

Sıcak Su Arama Belgesi Verilmesi:

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ( M.T.A. Genel Müdürlüğüne yaptırdığı inceleme sonrası) uygun görüşü alınarak, başvuru sahibine bir yıl süreli sıcak su arama belgesi verilecektir.

Sıcak Su Kullanma Belgesi Başvuruları:
Jeotermal amaçlı kuyu yapımı sonrasında, sıcak su kullanma belgesi almak üzere ruhsat talep eden tarafından, Sıcak su kullanma belgesi talep formu ve ekinde, · Açılan üretim kuyusuna ait kuyu bitirme raporu- kuyu kütüğü, · Su tahlil raporu (Termal turizm için), · Reenjeksiyon Planı, · Müracaat sahibinin çevrede bulunan parsellere zarar verilmeyeceğine dair taahhütnamesi ile İdaremize müracaat edilecektir.
Reenjeksiyon Planı
Reenjeksiyon planına göre, reenjeksiyon kuyusu açılması gerektiği durumda (bölgede belirlenmiş, mevcut reenjeksiyon sahası ve kuyusu yoksa) ruhsat talep eden, koordinatlı kuyu inşa tatbik projesi ile birlikte İdaremize müracaat ederek, lokasyonun Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda İdaremizce verilecek sıcak su ( kuyu açılması) arama belgesi ile Reenjeksiyon kuyusunu açacaktır.
Sıcak Su Kullanma Belgelerinin Verilmesi
Üretim amaçlı kuyunun bitirme raporu ve Reenjeksiyon kuyusu bitirme raporunun incelenmesi sonrasında, ruhsat talep edenin ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek miktarda jeotermal kaynak tahsisi yapılarak, ruhsat yürürlük süresi ile devir ve intikal konularında, çıkacak olan Jeotermal Kanunu hükümlerinin geçerli olacağı ve alman izinler ruhsat arkasına işlenerek, İdaremizce sıcak su kullanma ( Üretim- Reenjeksiyon) belgeleri verilecektir.

İLETİŞİM

Adres

6446 sokak No:4 Karşıyaka İZMİR

Bizi takip edin

Aliağa Balçova Bayındır Bayraklı Bergama Beydağ Bornova Buca Çeşme Çiğli Dikili Foça Gaziemir Güzelbahçe Karabağlar Karaburun Karşıyaka Kemalpaşa Kınık Kiraz Konak Menderes Menemen Narlıdere Ödemiş Seferihisar Selçuk Tire Torbalı Urla